Alt om bilskrot

Når din bil skal skrottes

Miljømæssigt forsvarligt

NÅR DIN BIL SKAL SKROTTES

Du har pligt til at sørge for at din bil skrottes miljømæssigt forsvarligt, når den ikke længere er egnet til at køre på de danske veje. Læs her om regler og størrelse på skrotpræmien, og hvordan du skrotter bilen her.
Hvis din bil skal skrottes, skal du henvende dig til en miljøgodkendt autoophugger og aflevere bilen der.

Der gælder følgende regler og satser for bilskrotning – den såkaldte skrotpræmie:

For alle benzinbiler og dieselbiler er skrotpræmien 2.200 kr.
Du får ikke udbetalt skrotpræmie, hvis bilen er afmeldt før d. 1. juli 2000
Du får ikke udbetalt skrotpræmie, hvis bilens totalvægt er over 3.500 kg.
Du får ikke udbetalt skrotpræmie for køretøjer, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.
Kan jeg få forhøjet skrotpræmie?
Den forhøjede skrotpræmie for gamle dieselbiler er igen trådt i kraft fra d. 6 april 2021. Der er afsat 100 millioner kroner i puljen, som svarer til godtgørelse til cirka 35.000 biler. Forhøjelsen af skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder bort, det øjeblik puljen er brugt eller senest den 31. december 2021. Herefter får ansøgere udbetalt det almindelige beløb på 2.200 kroner, hvis de skrotter deres gamle dieselbil.

Hvordan skrotter du din bil

Fra 1. januar 2020 er skrotningsordningen blevet gjort digital. Det betyder, at den administrative del af skrotningen foregår online, og du får skrotningsgodtgørelsen udbetalt direkte til din NemKonto.

Start processen hjemmefra ved at logge på borger.dk. Her vælger du bil og autoophugger og indsender skrotningsansøgningen.
Herefter skal du aflevere bilen til en godkendt autoophugger, og du skal afmelde bilens nummerplader, hvilket du selv kan gøre, som beskrevet nedenfor.

Hvordan skrotter du din bil

Fra 1. januar 2020 er skrotningsordningen blevet gjort digital. Det betyder, at den administrative del af skrotningen foregår online, og du får skrotningsgodtgørelsen udbetalt direkte til din NemKonto.

Start processen hjemmefra ved at logge på borger.dk. Her vælger du bil og autoophugger og indsender skrotningsansøgningen.
Herefter skal du aflevere bilen til en godkendt autoophugger, og du skal afmelde bilens nummerplader, hvilket du selv kan gøre, som beskrevet nedenfor.

Book en afhentning af din bil