Ofte stillede spørgmål

Når din bil skal skrottes

Spørgsmål og svar om skrotning af biler

På denne side, kan du læse om nogle af de ofte stillede spørgsmål som du som kunde måske kunne have. Hvis du ikke får svar på dit spørgsmål, er du self. mere end velkommen til at kontakte os. 

Hvorfor indfører man et digitalt system til at håndtere skrotningsprocessen?

Der er mange fordele ved at digitalisere skrotningsprocessen. Dels sparer autoophuggere og myndigheder tid og ressourcer på papirarbejde. Samtidig gør den digitale løsning også skrotningsprocessen hurtigere og skaber større sikkerhed for at skrotningsgodtgørelsen udbetales på det rigtige grundlag.

Digitaliseringen betyder både større sikkerhed for dig som bilejer, samt en hurtigere og mere enklere proces. Desuden giver det mindre papirarbejde for autoophuggerne og mindre snyd med udbetaling af skrotningsgodtgørelser.

Op mod hver fjerde bil bortskaffes nemlig ulovligt, til skade for miljøet.

Hvordan fungerer den digitale løsning?

Kort fortalt, skal bilejeren begynde processen med NemID hjemmefra og samtidig vælge en godkendt ophugger. Herefter tager ophuggeren over, og når bilen er afmeldt i Motorregistret sendes skrotningsattest og godtgørelse automatisk til borgeren via digital post og NemKonto.

Du logger på borger.dk med dit NemID. Her kan du vælge en godkendt ophugger på en liste, før du kører derned og afmelder bilen. Du kan dog også begynde skrotningen digitalt hos en godkendt ophugger. I begge tilfælde får du en skrotningsattest i din E-Boks, samt bliver skrotningspræmien udbetalt på din NemKonto, indenfor få dage.

 

Hvornår går den digitale løsning til skrotningsprocessen i luften? Kan man stadig bruge papirblanketter efter den 1. januar 2020?

Fra 1. januar 2020 foregår alle skrotninger digitalt. Det betyder, at du fra den dato kan begynde skrotningen online på borger.dk med dit NemID, inden du tager bilen til skrotning, hos en godkendt autoophugger. Hvis du har behov for det, kan du få hjælp til den digitale skrotning, hos din godkendte autoophugger.

Kan man stadig bruge papirblanketter efter den 1. januar 2020?

Nej. Fra 1. januar 2020 er det definitivt slut, med at bruge de gamle skrotningsattester. Dette gør gældende også, selvom I måtte have nogle af dem på lager. Når systemet kører, vil alt foregå digitalt.

Hvordan skrotter jeg mit erhvervskøretøj?

Hvis du vil skrotte dit erhvervskøretøj, skal du følge vores vejledning hertil. Ved skrotning af personbiler, bruges Borger.dk, og ved skrotning af erhvervskøretøjer bruges

Skal jeg selv afmelde min bil?

En autoophugger vil uden lige, tage betaling for at afmelde din bil, hos en nummerpladeoperatør. Mange ophuggere tager et gebyr på 250 kr. for at afmelde nummerpladerne. Gebyret bliver fratrukket det beløb, du ellers ville modtage i skrotpræmie.

Hos Digitalskrot tilbyder vi GRATIS afmelding af køretøjet.

Kan jeg forvente en ekstraomkostning?

Nej. Som udgangspunkt, er der ikke forbundet nogle omkostninger, ved at afmelde køretøjet hos motorregisteret.
Vi afhenter også køretøjet gratis, hvilket sparer dig for besværet, for levering af skrotbilen.

Kan jeg ændre planlagt afhentningsdato eller tid?

Du kan altid ringe til den valgte ophugger og aftale en ny tid.

Hvordan får jeg skrotningsgodtgørelsen udbetalt?

Hvis andet ikke er aftalt med autoophuggeren, samt ejeren af køretøjet selv indberetter køretøjet til miljøbehandling, får du automatisk skrotningsgodtgørelsen udbetalt til din NemKonto, oftest indenfor en uge.

Afmeldes køretøjets forsikringer automatisk? Afmeldes køretøjets forsikringer automatisk?

Alle køretøjets forsikringer afmeldes automatisk ved afmeldelse af nummerplader i motorregisteret.

Er der forskel ved person- eller varerbiler? Er der forskel ved person- eller varerbiler?

Har du en almindelig bil med plads til maksimum ni personer (inkl. fører), så er du dækket af ordningen. Dette gælder samtidig, hvis du ejer en lille varebil, som vejer mindre end 3500 kg.

Du får ikke udbetalt skrotpræmie, hvis bilens totalvægt er over 3500 kg.

Betyder det noget, hvilken autoophugger jeg vælger?

Ifølge loven skal du vælge en godkendt autoophugger. Find listen på bilordning.dk eller Dansk Bil-Retur. Det er samtidig den bedste garanti for, at din bil miljøbehandles korrekt, uden at gøre skade på miljøet.

Hvad gør jeg, hvis jeg er fritaget for digital selvbetjening?

Hvis du er fritaget fra digital post, kan du bede autoophuggeren om at oprette skrotningssagen for dig. Det kræver, at du har en bekræftelse fra kommunen, hvorfra det fremgår, at du er fritaget fra digital post. Derudover, skal du også fremvise dokumentation for ejerskabet over bilen og en identifikation for, hvem du er. Dette kan f.eks. være bilens registreringsattest eller en slutseddel, samt kørekort eller sundhedskort. Autoophuggeren vil bede dig, om at underskrive en tro- og loveerklæring. Autoophuggeren vil herefter vedlægge dokumentationen til sagen i det digitale system (DUS). For yderligere vejledning kan du kontakte Dansk Producentansvars System, som anviser, hvordan anmodningen skal indgives.

Kan alle biler få udbetalt skrotningsgodtgørelse?

Alle person- eller varebiler, der har været indregistreret i Danmark efter den 30. juni 2000, kan i udgangspunktet få udbetalt skrotningsgodtgørelse. Det gælder også brændte biler, men ikke selvforsikrede biler. Ved totalskadede biler, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Koster det noget at få sin bil skrottet? Koster det noget at få sin bil skrottet?

Nej. I Danmark har vi producentansvar, som betyder, at det er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere gratis kan aflevere skrotbiler hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale omkring dette. På Dansk Bil-Retur kan du finde en liste over disse autoophuggere.

Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret.

De godkendte autoophuggere, som ikke er med i bilimportørernes ordning, kan de selv bestemme prisen for at modtage en skrotbil. Du kan frit vælge, om du vil køre til et af de steder, som importørerne har indgået aftale med, eller om du vil køre til en anden godkendt ophugger.

De fleste ophuggere tilbyder at stå for det praktiske med afmelding og indsendelse af skrotningsattesten. Prisen herfor varierer, men er typisk 250 kr.

Hvis der mangler væsentlige dele af bilen, må de godkendte autoophugger dog gerne tage penge for den manglende materialeværdi af disse dele. Beløbet må maksimalt være: 300 kr. for en motor, 100 kr. for en gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

Må man eksportere skrotbiler?
Hvis skrotbilen ikke er miljøbehandlet, skal transporten meldes til Miljøstyrelsen for at få import- og eksporttilladelse, inden transporten kan gennemføres.

Hvis skrotbilen er miljøbehandlet, skal selve transporten ikke godkendes, men der skal udfyldes et ledsagedokument, som skal følge transporten. Bilen kan kun eksporteres til virksomheder i udlandet, der lever op til visse betingelser.

Hvordan kan jeg få udbetalt skrotningsgodtgørelse, hvis jeg ikke er sidst registrerede bilejer?

Som hovedregel udbetales skrotningspræmien til den sidst registrerede ejer.

Er du ikke sidst registrerede ejer, men for eksempel bobestyrer eller nærmeste pårørende til en alvorlig syg bilejer, kan du ansøge om skrotningsgodtgørelse i det digitale system.

Der kan søges dispensation i helt særlige tilfælde. Dette foregår ligeledes i det digitale system, hvor du kan beskrive de særlige forhold, der gør sig gældende – herunder hvordan og hvorfor bilen er købt, og hvorfor du ønsker at skrotte bilen.

Må et transportfirma afhente skrotbiler på en privatadresse?

Det er kun godkendte autoophuggere, som må modtage eller afhente skrotbiler. Et transportfirma kan dog på vegne af en godkendt autoophugger transportere en skrotbil fra en privat adresse til autoophuggerens adresse. Transporten kan kun ske, hvis det er den godkendte autoophugger, som bestiller, og transportfirmaet skal være registreret i affaldsregisteret.

Book en afhentning af din bil