Bilskrot

Bilskrot er den sidste udvej, man finder, når bilen ikke er i stand eller forsvarlig at kører i på de danske veje.
Du, som ejer, er ansvarlig for at din bil bliver skrottet når tiden er inde. Dog er der ingen regler fastsat i Danmark for hvornår en bil skal skrottes, dog skal den være godkendt igennem et bilsyn.
Med andre ord er det op til bilens ejer at vurdere hvornår bilen skal miljømæssigt bilskrot. Dog vil bilskrot være nødvendig, hvis en bil bliver totalskadet. Dette årsager til at i langt de fleste tilfælde, kan det ikke betale sig at få den repareret.
Alder, km-tal og hvis bilen koster mere end 65 % reparation vil være et godt udgangspunkt at gå efter.
Betingelserne for bilskrot skal være opfyldt, før skrotningen kan finde sted.
Bilen skal være afmeldt i motorregistret inden den sendes til skrotning.
Autoophuggeren skal være godkendt af miljøstyrelsen, hvor du indlevere din bil. Da det er denne virksomhed, der står for al det praktiske if. Med skrotningen.

Producentansvaret betyder også at alle danske bilimportører af nye og brugte person- og varebiler skal være registreret i et producentregister. Det er ulovligt at markedsføre nye og brugte biler på det danske marked, hvis man som bilimportør ikke er registreret i producentregisteret. Producentregisteret administreres af Dansk Producentansvarssystem (DPA-System) og der opkræves et årligt gebyr for at være registreret. På DPA-Systems hjemmeside kan du læse mere om de praktiske forhold for at blive registreret i producentregisteret.